"Je kunt een probleem niet oplossen vanuit hetzelfde soort denken dat het probleem heeft veroorzaakt"

Unknown

Coaching

 

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De coachee leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit proces.

Mensen die voor Coaching komen zijn meestal personen met een mentaal-, praktisch- of organisatorisch probleem. Hierbij kan de emotionele component ook een rol spelen, maar niet de hoofdrol. 

De methode waar ik in mijn praktijk mee werk is het coachingsenneagram. Binnen de eerste sessie is meestal duidelijk wat het probleem of de uitdaging is en kan er begonnen worden met het stellen van de doelen. Vervolgens wordt er samen een actieplan opgesteld en kan ik je als coach helpen bij het behalen van de door jou zelf gestelde doelen.

Als coach begeleid ik onder meer bij:

  • Levens- en zingevingsvragen
  • Balans werk en privé
  • Keuzes maken
  • Authenticiteit en autonomie

Ieder coachingsgesprek is anders. Afhankelijk van wat er nodig is, motiveer ik, stel ik kritische vragen en houd ik een spiegel voor. In ieder geval gaan we diep in op wat je werkelijk belangrijk vindt en wat je op een dieper niveau voelt en ervaart. Vanuit deze inzichten volgen de stappen om je doel te bereiken.

Werkwijze

Als je in een persoonlijk traject gecoacht wil worden begint de samenwerking altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Als we beiden een “klik” ervaren volgt het intakegesprek. In dit intakegesprek wordt een leervraag geformuleerd en worden de grote lijnen aangegeven van het coachingstraject. Op de zesde afspraak kijken we terug op de gestelde leervraag. Mijn ervaring is dat er dan al vaak grote stappen zijn gezet. Op basis hiervan bepalen we de vervolgstappen en benodigde afspraken.

De inhoud van een coachingsgesprek

Het zijn gesprekken over jou waarbij je tot nieuwe inzichten komt met als doel concrete stappen te zetten naar nieuwe resultaten. Ik gebruik verschillende methoden en technieken. Tussentijds zal er sprake zijn van huiswerk en opdrachten om mogelijke inzichten en nieuw gedrag in de praktijk toe te passen. De opdrachten zijn altijd gericht op het bereiken van jouw persoonlijke en/of werkgerelateerde doelen om op deze manier je persoonlijke effectiviteit te vergroten.

Klik hier voor aanmelden.

UK Bookamekrs http://gbetting.co.uk Free Bets