“Verschaf de noodzakelijke middelen, ontsteek het vuur maar laat de verdieping van het inzicht aan het individu over”

Tao van onderwijs

 

Intervisie

 

Ondanks de verworven kennis en kunde krijgt je als functionaris in de praktijk van alle dag te maken met situaties waarbij je jezelf kunt afvragen: Hoe zal ik hiermee omgaan? Mag ik dit wel (op deze wijze) doen? Heb ik dit goed aangepakt? Deze vragen wijzen meestal niet op onvoldoende beroepsbekwaamheid als wel de noodzaak om met zekere regelmaat over dit soort vragen met collega’s van gedachten te wisselen. Intervisie is in dat geval de meeste gepaste vorm om met een groep collega's actuele werkproblemen te bespreken en analyseren. Deskundigheidsbevordering en personeelsbeleid zijn daarbij sleutelwoorden.

Intervisie is een gestructureerde wijze van collegiale advisering en probleemoplossing. Voor te stellen als een intensief groepsgesprek van anderhalf uur, met een systematische opbouw, uitgaande van een aan het begin van de bijeenkomst te formuleren casus gericht op het verbeteren van de werksituatie. Tevens adviseren de groepsleden elkaar over de oplossing van het probleem. Dit proces verloopt resultaatgericht en er wordt rekening gehouden met de persoonlijke ontwikkeling van ieder groepslid.

Als intervisor ligt mijn kracht in het begeleiden van groepsdynamische processen waarbij veiligheid voorop staat, zonder daarbij het individu uit het oog te verliezen.

Werkwijze:

  1. In een voorgesprek wordt de vraag van de opdrachtgever inzichtelijk gemaakt en helder geformuleerd.
  2. De intervisor bepaald welke intervisiemethode voor de desbetreffende groep het meest werkbaar is, tenzij de opdrachtgever een duidelijke voorkeur heeft voor een bepaalde methode.
  3. Het aantal deelnemers is 6 tot 8 personen.
  4. De duur van het intervisietraject kan variëren tussen de 5 tot 10 bijeenkomsten van anderhalf uur.
  5. Iedere deelnemer krijgt vooraf de intervisievorm op papier uitgereikt.
  6. Na elke intervisiebijeenkomst schrijft de inbrenger van de casus een reflectieverslag.
  7. Tussen elke bijeenkomst zit gemiddeld 3 tot 6 weken om de deelnemers de tijd te geven om de nieuwe inzichten toe te passen in de werksituatie.
  8. Afronding.

Klik hier voor aanmelden

 

"Door je individuele kracht te gebruiken, je zelf toe te staan een stap achteruit te doen en de kwestie te beschouwen, nodig je helderheid uit” 

 Uit: Tao van tijd

UK Bookamekrs http://gbetting.co.uk Free Bets